Shop-in-shop service

Shop-in-shopservice/dropshipping

Dropshipping, ook bekend als doorverkoop of direct shipment, is een techniek voor integraal ketenbeheer. Bij deze constructie ontvangt een handelaar/retailer een bestelling van een eindklant. De handelaar plaatst de bestelling door naar de producent. De producent levert het product direct aan de eindklant. De factuur van de producent gaar naar de (tussen)handelaar. De factuur van de handelaar gaat naar de eindklant.

Dropshipping is door bovengenoemde een vrijwel risicoloze vorm van ondernemen, waarbij ondernemers niet hoeven te investeren in voorraden. Meestal gaat dit ook direct gepaard met kostenbesparing op het gebied van inventaris, personeel en logistiek.